√ Sholawat Wahidiyah Terjemah Bahasa Jawa + Pego -->

Sholawat Wahidiyah Terjemah Bahasa Jawa + Pego

Ibnu Rusyd
25 December 2019

Ad1

Ad2

Sholawat Wahidiyah Terjemah Bahasa Jawa - Sholawat Wahidiyah tidak sedikit diamalkan oleh orang Jawa, bahkan sudah menyebar pengamalnya sampai seluruh Nusantara bahkan sampai Negara Suriname.

Dalam kesempatan yang sangat baik ini Wahidiyah.me akan menyampaikan tentang Sholawat Wahidiyah dengan terjemah Bahasa Jawa, sebagaimana dalam Lembaran Sholawat Wahidiyah Bahasa Jawa.


Sholawat Wahidiyah Terjemah Bahasa Jawa + Pego
Sholawat Wahidiyah Terjemah Bahasa Jawa + Pego
Sholawat Wahidiyah Terjemah Bahasa Jawa

SHOLAWAT WAHIDIYAH MAEDAHI  MBENINGNO ATI LAN MA’RIFAT BILLAH WAROSULIHI  SHOLLALLOOHU ‘ALAIHI WASALLAM

OLEH DIAMALNO SOPO WAE, LANANG WADON, NOM TUWO, SOKO KEYAKINAN LAN GOLONGAN NGENDI WAE, ORA MILIH-MILIH.

FAFIRRUU ILALLOOH = MLAYUWO BALI MARANG GUSTI ALLOH

CARANE NGAMALNO SHOLAWAT WAHIDIYAH

1. Kudu niyat mung kanggo ngabekti (ngibadah) marang Gusti Alloh Subhanahu wa Ta’ala kanti ikhlas tanpo pamrih. Sarto mulyakno lan nresnani Nabi Agung Mukhammad shollalloohu ‘alaihi wasallam. Mulo supoyo rumongso sowan adep-adepan karo Panjenengane Shollalloohu‘alaihi wasallam (istikhdlor), kanthi toto kromo / ngajeni (ta’dzhim) lan tresno (mahabbah) kang sak temene.

2. Diamalno suwene 40 dino terusan. Saben dino paling sa-ithik manut etungan kang ono ing mburine, sak lungguhan. Keno esuk, sore, bengi. Ugo keno diamalno suwene 7 dino terusan, nanging etungane ditikelno ping 10.

Rampung 40 dino utowo 7 dino olehe ngamalno supoyo diterusake. Etungane biso dikurangi sebageyan utowo kabeh. Nanging luwih utomo menowo diakehi. Oleh wae diamalno dewe-dewe, nanging bareng-bareng keluwargo lan masyarakat banget utamane. Wanito (wong wadon) kang lagi alangan (‘udzur) nggarap sari (haid), cukup moco sholawate wae tanpo moco fatihah. Dene FAFIRRUU ILALLOOH lan WAQUL oleh diwoco sebab karepe/niyate ndongo, ora moco Ayat Qur’an.

3. Kang durung biso moco SHOLAWAT WAHIDIYAH sakabehane, keno moco bageyan-bageyan ngendi kang wis di-isani. Upamane moco fatihah wae, utowo moco YAA SAYYIDII YAA ROSUULALOOH. Dibolan-baleni suwene kiro-kiro podo wektune karo yen mgamalno Sholawat Wahidiyah komplit, yoiku kiro-kiro 30 menit. 

Menowo ngono iku isih durung biso keno meneng wae kanthi musatno ati lan pikiran marang Gusti Alloh subhanahu wata’alaa, lan mulyakno sarto nyatakno roso tresno kang sak murni-murnine lan rumongso sowan / ngadep (istikhdhor) ing ngarsane (ngarepe) Gusti panutan kito Rosululloh Sholallohu‘alaihi wasallam.

Baca JugaLembaran Sholawat Wahidiyah Tahun Ke Tahun


Kang di karepake  AJARAN WAHIDIYAH yoiku tuntunan praktis ( pas lan gampang ditindakno) lahiriyah lan batiniyah kanthi pedoman / pagonan Qur’an lan Hadis nalikane nindakno tuntunan Rosululloh Sholalloh‘alaihi wasallam. 

Nyakup bidang IMAN, ISLAM, lan IKHSAN. Nyakup bab syari’ah, haqiqot, lan akhlaq (budi pakerti). Sak liyane ngamal-no SHOLAWAT WAHIDIYAH iki supoyo nglatih ati ngetrepno AJARAN WAHIDIYAH, yo iku LILLAH-BILLAH, LIRROSUL – BIRROSUL sarto usaha nindakno YU’’TI  KULLA DZII HAQQIN HAQQOH  kanthi paggonan “TAQDIIMUL AHAM FAL AHAM TSUMMAL  ANFA’  FAL ANFA’”. 

PANGERTEN AJARAN SHOLAWAT WAHIDIYAH:

LILLAAH: 

Kabeh tandang gawe opo wae, becik kang ono hubungan langsung karo Gusti Alloh lan Rosule Shollalloh‘alaihi wasallam, opo hubungan karo masyarakat, utowo makhluk umume, kang hukume wajib, sunnah opo mubah (wenang), anggere dudu tumindak kang gawe rugi/ dudu tumindak kang ora diridani/ dililani Gusti Alloh, olehe nglakoni supoyo dikantheni niyat lan tujuane mung ngawulo (ngabekti) marang Gusti Alloh Subhanahu wata’ala. 

Pangeran Kang  Moho Tunggal kanthi ikhlas tanpo pamrih. (LILLAAHI TA’AALAA) “LAA ILAAHA ILLALLOOH” (Ora ono Pangeran kang sinembah kejobo Gusti Alloh). “WAMAA KHOLAQTUL JINNA WAL INSA ILLAA LIYA’BUDUUNI” (Engsun ora nyiptakno jin lan menungso kejobo mung tak kon  ngibadah / ngabekti marang  Engsun Alloh). (QS Adz Dzariyat : 56).

BILLAH : 

Nyadari / kroso lan ngrumngsani menowo kapan lan ing ngendi papan lan panggonan, kudu ngrumangsani menowo opo wae, klebu mobah mosike awake dewe iki lahir batin, iku kabeh kersane Gusti Alloh Kang Nyipto lan sing mobah sarto mosikno (kang nyiptakno). 

Ojo pisan-pisan rumongso, luwih-luwih ngaku, menowo awake dewe iki nduweni kekuwatan lan kemampuan. “LAAHAULAA WALAA QUWWATA ILAA BILLAAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZIIM” (Ora ono doyo lan kekuwatan kejobo soko kersane Gusti Alloh Kang Moho Luhur lan Moho Agung. (BILLAH).

LIRROSUL :  

Bebarengan karo ngetrepno LILLAH koyo mau, sekabehing tindak tanduk lan pegawean opo wae, anggere dudu tumindak kang ora dililani dening Gusti Alloh, lan dudu gawean kang gawe rugi, supoyo ugo dikantheni niyat nderek (melu) langkah tuntunane Rosululloh Shollallohu‘alaihi wasallam. 

“YAA AIYYUHALLADZIINA AAMANUU ATHII’ULLOOHA WA ATHII’URROSUULA WALAA TUBTHILUU A’ MAALAKUM.” (He wong-wong kang podo iman, ta’ato marang Gusti Alloh lan ta’ato marang Rosululloh, lan kowe ojo ngrusak amal-amalmu). (Q.S.MUHAMMAD. 33)

BIRROSUL : 

Bebarengan karo sadar BILLAH koyo ngono mau, ugo supoyo nyadari (ngroso lan ngrumangsani) menowo opo wae klebu mobah mosik kito lahir batin kang diridani (dililani) dening Gusti Alloh, iku jalaran soko syafaat lan jasa (lelabuhe) Rosululloh Shollalloohu ‘alaihi wasallam. 

“WAMAA ARSALNAAKA ILLAA ROHMATAL LIL’AALAMIIN” (Engsun ora ngutus siro (Muhammad) kejobo dadi rahmat kanggo sakabeh ing ngalam. (Q.S. Al-Anbiyaa’ :107)

Pangetrapan LILLAH-BILLAH lan LIRROSUL-SIRROSUL ngono mau mujudake krenteg-ing ati, soko syahadat loro.”ASYHADU AN-LAA ILAAHA ILLALLOOH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR-ROSUULULLOOH”

YU’TI KULLA DZII HAQQIN HAQQOH : 

Nindakno kewajibane urip tanpo nuntut hak, ke wajiban marang  Gusti Alloh lan Rosululloh Shollallohu‘alaihi wasallam. Sarto kuwajiban-kuwajiban kang ono hubungane karo masyarakat ing bidang opo wae kudu tanpo pamrih, ngarep-ngarep opah.

TAQDIIMUL AHAM FAL AHAM TSUMMA ANFA’ FAL ANFA’: 

Sajerone nindakno kuwajiban kuwajiban mau supoyo ndisikake kang luwih penting (AHAMMU). Yen podo-podo pentinge supoyo dipilih kang luwih gede manfaate (ANFA’U). 

Hal-hal kang hubungan karo Gusti Alloh Subhanahu wata’ala lan Rosulullooh Shollallohu ‘alaihi wasallam utamane kang wajib, umume kudu dianggep “AHAMMU” (luwih penting).  

Semono ugo opo wae kang manfaate keno dirasakno wong liyo, utowo umat lan masyarakat umume kudu dianggep “ANFA’U”  (luwih manfaat).

Sholawat Wahidiyah Kasiarake dening :

Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, Sekretariat : Pesantren “At-Tahdzib” (PA), Rejoagung, Ngoro, Jombang 61473 Jawa Timur, Indonesia Telp.: (62)-(0354) 326720  Fax: (62)-(0354) 327599, E-mail : dpp_psw@yahoo.co.id

Lembaran Sholawat Wahidiyah Bahasa Pego Bagian Pertama

Sholawat Wahidiyah Terjemah,

Lembaran Sholawat Wahidiyah Bahasa Pego Bagian Ke-dua

Sholawat Wahidiyah terjemah

Inilah sekilas tentang Sholawat Wahidiyah Terjemah Bahasa Jawa yang bisa Wahidiyah.me sampaikan semoga bisa menjadikan tambahkanya Ilmu yang bermanfaat Dunia sampai Akhirat.