√ Tata Cara Seremonial Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak Wahidiyah -->

Tata Cara Seremonial Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak Wahidiyah

Ibnu Rusyd
19 August 2019

Ad1

Ad2

Tata Cara Seremonial Mujahadah Kanak-Kanak Wahidiyah

Tata Cara Seremonial Mujahadah Kanak-Kanak Wahidiyah - Kegiatan Seremonial sering kita ketahui dalam acara-acara pada umumnya, begitu juga Seremonial dalam acara Wahidiyah tidak jarang kita jumpai di kalangan Pengamal Sholawat Wahidiyah yang menyebar berbagai Daerah di Indonesia tercinta dengan tata cara Seremonial Mujahah sesuai Bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah RA.

Mujahadah seremonial dalam pengamalan Sholawat Wahidiyah adalah resepsi Mujahadah Wahidiyah atau Mujahadah Sholawat Wahidiyah seperti Mujahadah Usbuiyah, Syahriyah, Rubuussanah, Mujahadah Nisfussanah, Mujahadah Mujahadah Kubro Wahidiyah dan peringatan hari besar Islam  atau Nasional dan sebagainya. Baca JugaPengertian Mujahadah Usbuiyah Pengamal Sholawat Wahidiyah

Dalam kesempatan kali ini coba kita membicarakan tentang bagaimana Tata Cara Seremonial Mujahadah Wahidiyah yang fokus pada Kanak-Kanak Mulai Mujahadah Usbuiyah, Mujahadah Syahriyah, Mujahadah Rubuussanah, Mujahadah Nisfussanah sampai Mujahadah Kubro Wahidiyah.

Tata Cara Seremonial Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak Wahidiyah
Tata Cara Seremonial Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak Wahidiyah

a. Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak.
Mari kita fahami tentang apa itu Mujahadah usbuiyah Kanak-Kanak Wahidiyah itu sendiri. Mujahadah Usbuiyah adalah mujahadah berjamaah yang dilaksanakan satu minggu sekali oleh kanak-kanak Wahidiyah sekampung atau lingkungan atau desa, yang sesuai  dengan adab dan tata cara yang telah ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah (DPP PSW). Baca Juga Pengertian Mujahadah Usbuiyah Pengamal Sholawat Wahidiyah

Mujahadah Usbuiyah Bergabung

Tidak dipungkiri dalam pelaksanaan Mujahadah Usbuiyah kanak-kanak apabila tidak memungkinkan di laksaakan hanya satu kampung, maka boleh bergabung dengan kecamatan terdekat yang sudah ada Pengamal Wahidiyahnya terutama Pengamal Kanak-Kanak Wahidiyah.

Seksi Pembina Kanak-Kanak Desa

Untuk menuju lancaranya Kegiatan Mujahadah Usbuiyah Kanak-kanak ini diperlukan penanggungjawab, oleh sebab itu di Desa atau Kampun tersebut membuat Seksi Pembina Kanak-kanak Desa (SPKW) agar kegiatan Mujahadah Usbuiyah di tingkat desa atau kampung berjalan lancara dan tertip dan juga orang tua ikut serta dalam mensukseskan kegiatan ini.

Penangungjawab Mujahadah Usbuiyah

Tidak hanya seksi Pembina Kanak-Kanak Desa saja yang bertanggung jawab tetapi seluruh Personil Pengurus PSW desa atau Imam-imam Jamaah supaya mendorong kanak-kanaknya untuk lebih aktif, tertib, dan meningkat dalam melaksanakan Mujahadah Usbuiyah kanak-kanak sekalipun hanya diikuti oleh beberapa anak saja. 

Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak bila Belum manpu mandiri

Apabila dalam pelaksanaannya Mujahadah Usbuiyah dari Kanak-kanak belum mampu atau belum ada Mujahadah Usbuiyah khusus kanak-kanak supaya kanak-kanak dengan arahan orang tua dan SPKW-nya untuk mengikuti mujahadahnya kaum bapak atau ibu atau Remaja.

Sebelum Pelasanaan Mujahadah Usbuiyah

Sebelum melaksanakan Mujahadah Usbuiyah, supaya mengadakan persiapan lahir dan batin sebagaimana mestinya. Misalnya, mengadakan pe-nyongsongan, pemberitahuan mengenai tempat mujahadah, persiapan petugas acara, dll. 

Tempat Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak

Tempat mujahadah kanak-kanak dilaksanakan ber-pindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Apabila tidak memungkinkan dapat dipusatkan pada satu tempat atau disesuaikan kondisi masing-masing daerah.

Anjuran Sebelum berangkat Mujahadah Usbuiyah

Sebelum berangkat ke tempat mujahadah Usbuiyah, kanak-kanak dianjurkan untuk berjabat tangan dengan orang tuanya dengan baik, kemudian mengucap-kan salam, begitu pula setibanya di rumah. lagi.

Berangkat ke tempat mujahadah, sebaiknya bersa-masama teman dengan saling menghampiri satu sama lain serta menyerukan untuk membaca "YAA SAYYIDII YAA ROSUULALLOH" dalam hati. Baca Juga : Revitalisasi Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak Bagian Ke Tiga

Susunan acara mujahadah kanak-kanak

Untuk Susunan Acara Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak cukup sederhana, sebagaimana berikut :

  1. Pembukaan
  2. Mujahadah 7-17
  3. Kuliah Wahidiyah
  4. Penutup atau Nida'

Jika memungkinkan Acara Seremonial Mujahadah Usbuiyah bisa ditambah puisi, sambutan dan lain-lain sebagai sarana untuk latihan.

Sebelum Acara Seremonial Mujahadah dimulai

Sambil menunggu datangnya peserta mujahadah, supaya mengadakan tasyafu’an berulang-ulang dengan adab lahir dan batin yang sebaik-baiknya. Jika menggunakan pengeras suara, microponnya jangan dimonopoli sendiri (oleh satu atau dua suara), tetapi usahakan semua suara harus masuk pengeras suara dengan seragam. Nada dan irama-nya harus sama dengan yang dibimbingkan oleh Muallif Sholawat Wahidiyah. Baca Juga : Tenggang Rasa Muallif Sholawat Wahidiyah RA

Aurod Mujahadah Usbuiyah

Aurod mujahadah usbuiyah menggunakan bilangan 7-17 atau menggunakan aurod Mujahadah lain dengan kebijakan pembina (sesuai sikon kakak-kanak).

Aurod Mujahadah 7-17
Tata Cara Seremonial Mujahadah Kanak-Kanak Wahidiyah
Aurod Mujahadah 7-17
Acara Pembuka Mujahadah Usbuiyah

Jika Mujahadah akan dimulai, Tasyafuan diakhiri dengan membaca Al-atihah 1 kali atau membaca YAA SYYIDII YAA ROSULULLOH 3X, diteruskan dengan bacaan  Istighosah 1 X, Al-Fatihah 1 X, kemudian mempersilakan kepada penata acara.

Petugas Acara Mujahadah Usbuiyah

Petugas acara diantaranya : Protokol atau MC, Imam Mujahadah dan sebagainya yang ada di Susunan Acara Seremonial Mujahadah Usbuiyah supaya digilir dari kanak-kanak, pemberi kuliah dari Pembina kanak-kanak baik dari Seksi Pembina Kanak-kanak Wahidiyah Desa atau Penyiar Sholawat Wahidiyah Kecamatan bahkan Dewan Pimpina Cabang Penyiar Sholawat Wahidiyah (DPC PSW). 

Mujahadah Usbuiyah sebagai sarana Melatih Mental

Mujahadah Usbuiyah supaya digunakan untuk melatih para petugas acara Wahidiyah bagi kanak-kanak.

Mujahadah tidak harus Menghadap Kiblat

Mujahadah usbuiyah tidak harus menghadap kiblat tetapi juga tidak d larang.lazimnya bermujahadah saling berhadapan ,dan inshalloh cara seperti ini ada sirri-sirri khusus dan banyak manfa’atnya, antara lain bisa terjadi sorot menyorot batiniah antara satu dengan yang lainnya.

Mujahadah berjamaah lazimnya menghadap ke arah kiblat antara lain: 

  • Sehabis sholat maktubah
  • Sehabis sholat sunnah
  • mujahadah perorangan (sendirian ) lebih utama jika menghadap ke arah kiblat kecuali jika situasi tidak mengizinkan. 

Kiranya sampai di sini penjelasan Wahidiyah.me tentang tata cara Seremonial Acara Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak Wahidiyah materi ini. Mudah-mudahan sekalipun masih jauh dari yang kesempurnaan dan banyak kekurangan, mudah-mudahan bermanfa’at terutama sebagai panduan bagi para Pembina Kanak-kanak Wahidiyah dan orang tua. Atas segala perhatian dan dukungan semua pihak disampaikan terima kasih.