√ Revitalisasi Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak Bagian Ke Dua -->

Revitalisasi Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak Bagian Ke Dua

Ibnu Rusyd
18 August 2019

Ad1

Ad2

Revitalisasi Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak Bagian Ke Dua

Revitalisasi Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak Bagian Ke Dua - Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tentang Revitalisasi Mujahadah Usbuiyah pada Kanak-Kanak sebagai generasi Emas yang kemarin kita terangkan tentang Peran dan tanggung jawab pendidikan anak di lingkungan keluarga dan sekolah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Peran dan tanggung jawab pendidikan anak di lingkungan Masyarakat.

Peran dan tanggung jawab pendidikan kanak-kanak di lingkungan masyarakat sangatlah berpengaruh besar, kita bisa melihat bilamana hidupnya seorang anak atau kanak-kanak ketika lingkungannya baik, maka akan berdampak pada pribadinya seorang anak tersebut. Bila lingkungan masyarakatnya baik, maka baik pula perkembangan seorang anak tersebut tapi sebaliknya bila lingkungan masyarakatnya jelek maka anak akan mudah terpengaruh dengan pribadi yang jelek pula. Maka dalam website wahidiyah.me ini akan mencoba mengkaji tentang Peran dan tanggung jawab pendidikan anak di lingkungan Masyarakat.

Peran dan tanggung jawab pendidikan anak di lingkunagn masyarakat sangatlah penting, maka Dalam pembahasan di atas disebutkan bahwa sangat tidak dibenarkan bagi orang tua membiarkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang hanya mengikuti kodratnya tanpa ada bimbingan baik dari orang tua sendiri maupun dari orang lain yang dipercaya untuk membinanya.

Revitalisasi Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak Bagian Ke Dua
Revitalisasi Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak Bagian Ke Dua
Dalam hal ini Beliau Penyusun Sholawat Wahidiyah yang lebih akrap di kenal dengan Muallif Sholawat Wahidiyah Roliyalloohu ‘Anhu KH. Abdoel Madjid Ma'roef RA, membentuk wadah pembinaan kanak-kanak Wahidiyah dari level paling bawah (desa) yang kegiatannya dikenal dengan istilah kelompok mujahadah usbu’iyah dalam rangka merealisir pendidikan kesadaran kepada Alloh dan Rosul-Nya. 

Pengertian Mujahadah Usbu’iyah Kanak-kanak

Sebelum kita lanjutkan tentang Mujahaah Usbu'iyah Kanak-kanak, terlebih dulu coba kembali mempertajam tentang apa itu Mujahadah dalam Wahidiayh. Mujahadah merupakan bersungguh-sungguh memerangi dan menundukkan hawa nafsu untuk diarahkan kepada kesadaran “Fafirruu Ilallooh Wa Rosuulihi, Shollallohu alaihi wasallam”. Adapun Usbuiyah menurut arti bahasa adalah seminggu.

Mujahadah Usbuiyah anak-anak adalah Mujahadah berjamaah yang dilaksanakan satu minggu sekali oleh kanak-kanak Wahidiyah sekampung/lingkungan/desa, yang sesuai dengan adab dan tata cara yang telah dibimbingkan Muallif Rodliyallohu Anhu. Baca Juga : Mujahadah Usbuiyah Pengamal Sholawat Wahidiyah

Pada pembahasan kali ini pada titik fokus dalam kata "Mujahadah Anak/ Mujahadah Kanak-kanak" disini ialah :

Anak-anak usia TK, 
Anak-Anak Usia MI/SD, 
Anak-Anak Usia SMP/MTs. 

serta dalam Mujadah Kanak-kanak juga "Tanpa pandang bulu, suku, ras golongan dan agama".

Tujuan Mujahadah Kanak-kanak

Adapun masalah tujuan mujahadah usbu’iyah Kanak-kanak ialah tertanamnya kesadaran anak-anak kepada Alloh SWT dengan cara menerapkan Lillah-Billah, Lirrosul-Birrosul, pada diri anak sejak dini. 

Mujahadah Usbuiyah

Mujahadah Usbuiyah memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang kesadaran kepada Alloh dan Rosul-Nya disamping itu, juga memberikan pendidikan dan pembinaan yang menyangkut pengembangan intelektual dan emosional. Pendidikan sepiritual yang diberikan kelompopk mujahadah ini dengan membiasakan anak-anak gemar bermujahadah sebab mujahadah itu merupakan alat/kunci pembuka Hidayah, karena pendidikan dan pembinaan yang tidak disertai adanya hidayah Alloh SWT, maka Ilmu yang dihasilkannya akan sia-sia (tidak bermanfaat dan bahkan menjerumuskan). Sedangkan hidayah Alloh dapat diperoleh hanya dengan jalan bermujahadah.

Dalam suatu Makolah kurang lebih : 

Manizdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minalloohi illa bu’dan 

(barang siapa yang bertambah ilmunya, tanpa disertai bertambahnya hidayah, maka ia tidak akan bertambah dekat dengan Alloh melainkan semakin jauh dari-Nya).  

Dalam pendapat yang lain : 

Al-mujahadatu miftahul hidayah, la miftaha laha siwaha 

(Mujahadah adalah kunci (pembuka) Hidayah dan tiada kunci (pembuka) Hidayah kecuali hanya dengan Mujahadah.

Adapun pengembangan intelektual yang diberikan dalam mujahadah usbu’iyah kanak-kanak ini antara lain: 

 • Diajarkannya tentang ilmu fiqh 
 • Diajarkannya tentang tajwid
 • Diajarkannya tentang ilmu baca al-Qur’an
 • Diajarkannya tentang sejarah (tarikh) dll.  

Dan jika diperlukan dalam mujahadah usbuiyah itu diadakan bimbel bagi anak-anak yang membutuhkan, seperti; 

 • Bimbel MTK, 
 • Bimbel Bahasa, 
 • Bimbil IPA, 
 • Bimbel IPS dll. 

Sedangkan pengembangan emosional seperti menanamkan kepedulian anak terhadap kepedulian umat, Misal; 

Mudah tersentuh terhadap penderitaan temannya 
Membantu temanya yang sedang kesulitan, dsb. 

Disamping pengembangan kecerdasan-kecerdasan diatas, anak juga diajarkan beberapa keilmuan atau keterampilan yang lain diantaranya : 

 • Dilatih bisa membaca puisi, 
 • Dilatih untuk menjadi MC, 
 • Dilatih menjadi imam tahlil, 
 • Keterampilan menjadi imam Mujahadah, 
 • Keterampilan pidato dan 
 • Keterampilan baca al-Qur’an dengan memakai lagu/tartil dll. 

Pendiddikan spiritual yang diberikan di mujahadah usbu’iyah, merupakan pembiasaan anak dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan upaya penyeimbangan kecerdasan intelektual dan emosional untuk membangun karakter dan merevolusi mental anak bangsa.

Manfaat Mujahadah Usbuiyah Kanak-kanak

Adapun manfaat mujahadah usbu’iyah kanak-kanak antara lain :

 1. Meningkatnya kesadaran anak-anak kepada Alloh dan Rosul-Nya
 2. Meningkatnya kecerdasan emosional pada diri anak
 3. Meningkatnya Kecerdasan Intelektual
 4. Membaca Sholawat, Dzikir sekaligus do’a.

Indikasi Mujahadah Usbuiyah Kanak-kanak

Dalam Mujahadah Usbuiyah pada Kanak-Kanak tentunya terdapat indikasi dari beberapa manfat Mujahadah Usbuiyah kanak-kanak tersebut. Adapaun Indikasi dari manfaat Mujahadah Usbuiyah kanak-Kanak diantaranya : Baca JugaMujahadah Usbuiyah Pengamal Sholawat Wahidiyah

Manfaat meningkatnya kesadaran anak-anak kepada Alloh dan Rosul-Nya maka indikasinya yaitu Indikasi peningkatan kesadaran anak-anak kepada Alloh dan Rosul-Nya dapat di dilihat dari :

 1. Meningkatnya ketekunan beribadah.
 2. Meningkatnya ketaatan kepada kedua orang tua.
 3. Tumbuhnya sifat Ikhlas, Sabar, dll.

Manfaat yang satunya yaitu meningkatnya kecerdasan emosional pada diri anak. Adapun Indikasinya dapat dilihat dari :

 1. Kepedulian terhadap sesama anak minimal diwujudkan dalam bentuk do’a.
 2. Suka Menolong.
 3. Menghargai sesama. 
 4. Disiplin.
 5. Berani dan percaya diri.
 6. Munculnya rasa malu jika berbuat tidak baik.

Manfaat yang selanjutnya yaitu meningkatnya Kecerdasan Intelektual dengan indikator sebagai berikut : 

 1. Mampu menjadi pemimpin (imam)/Membawakan acara dengan baik. Suatu misal : MC. Muqoddimah, Tahlil, Pidato/Sambutan dll.
 2. Prestasi akademik dan non akademik yang menonjol. Dll.
 3. Dengan mujahadah kecerdasan anak-anak dapat menyerap ilmu atau informasi dengan baik.

Adapun indikator yang terakhir yaitu otomatis ketika kanak-kanak melaksanakan Mujahadah Usbuiyah maka dia atau si anak otomatis membaca Sholawat, Dzikir sekaligus do’a. Baca JugaCARA PENGAMALAN SHOLAWAT WAHIDIYAH SESUAI BIMBINGAN MUALLIF RA

Itulah beberapa penjelasana tentang Revitalisasi Mujahadah Usbuiyah Kanak-Kanak pada bagian ke dua tentang Peran dan tanggung jawab pendidikan anak di lingkungan Masyarakat, semoga dengan penjelasan di wabiste wahidiyah.me ini pada hal ini bisa menjadikan pemikiran dalam pribadi orang tua khususnya bisa menjadikan acuan dan referensi untuk menjadikan anak atau kanak-kanaknya menjadi generasi emas, generasu yang bisa membawa kebaikan di dalam segala bidang, Wassalam.